om swastik belpatra

1. Om Lakshmi Vam shri kamaladhram svaha

2. Jimi sarita sagar mahu jahiJadyapi tahi kamana nahi

3. Bishva bharana poshana kara joi Takar nama Bharat asa hoi

4. Om shrim hrim shrim kamale kamalalaye mahya prasidaprasida prasida svaha

5. Omm shrim hrim shrim mahalakshmyai namah